Abatir discriminación para liberar a personas discapacitadas o diferentes